• شماره تماس شرکت: 02133843857
  • آدرس پست الکترونیکی: info@Apsin.ir
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

دپارتمان مخابرات

دپارتمان مخابرات شرکت آرمان پژوه سایبان با هدف خود کفایی صنعتی و قطع وابستگی کشور به واردات محصولات تخصصی در حوزه مخابرات شروع به فالیعت کرده است. تیم كارشناسي متخصص و حرفه اي و وجود مشتريان وفادار و قديمي از شاخص هاي ماندگاري اين شركت به حساب مي آيد .

شرکت آرمان پژوه سایبان در دپارتمان مخابراتی خود در زمینه فروش و خدمات پروژه های فیبر نوری مشغول فعالیت می باشد.

زیر مجموعه های دپارتمان مخابرات